Ζητήται Άτομο για μόνιμη απασχόληση στις εγκαταστάσεις μας.
Αποστολή βιογραφικών στο info@pilionpacitheavillas.gr